Ngô Xuân Lịch Rating: 8.6 / 10 1230 Người đánh Giá 986

Hải chiến Trường Sa 1988